Persondatapolitik

PERSONDATA POLITIK
Fortrolighed er vigtig for os. Vi håber, at følgende erklæring vil give dig indsigt i, hvordan J.K. Medico indsamler, bruger og beskytter personlige oplysninger, som videregives til os via vores hjemmeside.

De oplysninger vi indsamler, og måden vi bruger dem på

Vi indsamler ikke personoplysninger fra brugere på denne hjemmeside, medmindre de frivilligt og bevidst videregiver dem til os.

Når du besøger vores hjemmeside, sender din browser automatisk en IP-adresse (Internet Protocol) til os samt visse andre oplysninger, herunder hvilken type browser du bruger. Vi vil muligvis bruge denne IP-adresse og andre oplysninger til at give dig adgang til hjemmesiden og på anden vis administrere hjemmesiden. På visse dele af hjemmesiden beder vi dig muligvis om at oplyse dit navn, titel, adresse, virksomhed, telefonnummer og faxnummer samt visse andre personlige oplysninger med henblik på at kunne besvare dine henvendelser. Du er ikke forpligtet til at videregive disse oplysninger til os, men uden dem kan vi ikke tilvejebringe den ønskede information.

Webstedet kan desuden indeholde funktioner, som gør det muligt for dig at kommunikere med os via e-mail eller på anden vis. Hvis der er en e-mail-funktion, og du vælger at bruge den, skal du oplyse din e-mail-adresse og videregive nogle eller alle ovennævnte oplysninger til os. Vi anmoder ikke om andre personoplysninger, så hvis du vælger at benytte disse kommunikationsfunktioner, er du selv ansvarlig for de ekstra personoplysninger, du måtte videregive til os. Når du forsyner os med personoplysninger, anerkender du samtidig, at du bevidst og frivilligt videregiver oplysningerne til os.

De personoplysninger, som du videregiver til os, behandles fortroligt. J.K. Medico er underlagt Datatilsynets regler for opbevaring og behandling af personlige og fortrolige oplysninger

Cookies og oplysninger om anvendelse

Som mange andre virksomheder bruger vi "cookie"-teknologi på vores websted. De cookies som vi bruger, indsamler ikke personlige oplysninger om dig og gør det ikke muligt for os at kontakte dig. Desuden kan disse cookies ikke registrere tilfældige oplysninger om din computer. Cookies kan muligvis fortælle os, om du før har besøgt vores websted eller er en ny gæst, samt hvilket materiale du har set på vores websted. Vi indsamler visse oplysninger om anvendelse af vores websted, bl.a. hvor mange besøgende vi har, og hvor hyppigt bestemte dele af vores websted besøges. Vi bruger muligvis disse oplysninger til analyser eller i forbindelse med forbedring af webstedet. Dataene bruges kun samlet og indeholder ingen personoplysninger. "Hjælp"-delen på værktøjslinjen i de fleste browsere indeholder oplysninger om, hvordan du forhindrer din browser i at acceptere nye cookies, hvordan du kan få browseren til at vise dig en meddelelse, når du modtager en ny cookie, eller hvordan du kan deaktivere cookies fuldstændigt.

Fortrolighed i forbindelse med børn

Vi tilsigter ikke at indsamle oplysninger på vores websted fra personer, som vi med sikkerhed ved er under 13 år, og der er ikke nogen del af vores websted, der er indrettet med henblik på at tiltrække personer under 13 år.

Sådan får du adgang til eller retter de oplysninger, som vi har indhentet fra dig

Du kan få adgang til de personoplysninger, som vi indsamler fra dig via dette websted og opdatere dem ved at kontakte J.K. Medico. Du kan anmode os om at rette faktuelle fejl i dine personoplysninger ved at indsende en anmodning, som på pålidelig vis bekræfter fejlen. Med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger vil vi træffe rimelige foranstaltninger til bekræftelse af din identitet, inden vi giver dig adgang eller foretager rettelser.

Betingelser for brug af og ændring af denne fortrolighedspolitik

Når du bruger dette websted, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger overføres til os og bruges, som beskrevet.

Værten for dette websted kan befinde sig uden for dit hjemland, og din e-mail-korrespondance med os kan blive overført til en server, hvis vært befinder sig uden for dit hjemland. Internetkorrespondance er ikke altid sikker.

Hvis du vælger at besøge vores websted, er dit besøg og enhver tvist om fortrolighed underlagt denne fortrolighedspolitik samt vores servicevilkår.

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre denne fortrolighedspolitik, vores servicevilkår samt vores praksis for behandling af oplysninger, herunder personoplysninger. Hvis vi foretager sådanne ændringer, oplyser vi om det enten på denne del af vores websted eller på et andet passende sted. I overensstemmelse med gældende lovgivning er vores brug af de oplysninger, som vi indsamler nu, underlagt denne fortrolighedspolitik, som er gældende på tidspunktet for brug af oplysningerne. Du kan altid anmode om en kopi af vores fortrolighedspolitik.

Cookieerklæring

Tel. +45 47 17 19 00jk-medico@jk-medico.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram