Miljø

J.K. Medico arbejder efter et miljømæssigt kontrolsystem i overensstemmelse med kravene i ISO 14001:2015.

Formålet med det miljømæssige styresystem er at sikre, at J.K. Medico løbende arbejder for:

  • Udvikling og fremstilling af produkter, samt brug og bortskaffelse af dette, som forårsager mindst mulig indvirkning på miljøet.
  • Oprettelse af det bedst mulige arbejdsmiljø gennem valg af materialer og fremstillingsprocesser. Arbejdspladsvurdering udføres på regelmæssig basis hos vores underleverandører
  • Sortering af affald fra produktionen og levere det til en godkendt facilitet for bortskaffelse af affald. (Håndtering af recirkulation og miljøvenlig behandling af affald) bl.a. via EL-retur som J.K. Medico er certificeret ift.
  • Minimering af emballage og så vidt muligt altid anvende miljørigtig emballage.
  • Minimere brugen af vand og energi
Tel. +45 47 17 19 00jk-medico@jk-medico.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram